Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 26. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Král Jindřich - - - - - - - - .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Martinec Miroslav
5 přesun << Ez 3.ME 321 z 3.10. 5. hod
Němec Josef
8 navíc Mch 3.ME 234 za odpadlou
9 navíc Mch 3.ME 234 za odpadlou
Podolánová Jana
5 přesun >> Ek 3.ME na 3.10. 6. hod
Změny v rozvrzích tříd
3.ME
5 Ez 321 přesun << Mn z 3.10. 5. hod
5 Ek přesun >> na 3.10. 6. hod
8 Mch 234 navíc Nj
8 Mch odpadá (Kr)
9 Mch 234 navíc Nj
9 Mch odpadá (Kr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou