Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 2. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minářová Dana - >> .. - >> >> - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Frank Michal
4 přesun << On 1.NS (On)+ 244 z 16.2. 3. hod
Janoušková Jana
5 navíc Aj 1.KM 246 za odpadlou
Kubištová Gabriela
8 přesun << Čj 2.KA 317 z 13.2. 3. hod
Mann Jiří
7 přesun << Aj 2.KM 239 z 6.2. 1. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.EL
4 On On 244 přesun << Fm z 16.2. 3. hod
4 Bi Bi přesun >> na 16.2. 3. hod
1.KM
5 Aj 246 navíc Jj
5 Ch odpadá (Md)
1.NS
4 On On 244 přesun << Fm z 16.2. 3. hod
4 Bi Bi přesun >> na 16.2. 3. hod
2.KA
8 Čj 317 přesun << Ku z 13.2. 3. hod
8 Ch přesun >> na 13.2. 3. hod
2.KM
7 Aj 239 přesun << M z 6.2. 1. hod
7 Ch přesun >> na 6.2. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou