Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
v
v

Změny v rozvrhu Friday 24. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vídeňská Kateřina - - - .. .. .. .. - - - -
Vaňková Jiřina - .. .. - - - .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Frank Michal
2 přesun << Zsv 1.ME 245 z 6. hod
3 navíc On 2.NS 243 za odpadlou
5 změna Zsv 4.KM (Zsv)+ zrušeno
6 přesun >> Zsv 1.ME na 2. hod
Janoušková Jana
1 změna Aj 4.KM (Aj)+ zrušeno
Král Jindřich
1 přesun >> Čt 2.ME na 21.5. 7. hod
2 přesun >> Čt 2.ME na 21.5. 8. hod
3 odpadá Mch 4.ME zrušeno
4 odpadá Mch 4.ME zrušeno
Kristek Jiří
1 odpadá Ov 1.NS zrušeno
2 odpadá Ov 1.NS zrušeno
3 odpadá Ov 1.NS zrušeno
4 odpadá Ov 1.NS zrušeno
6 odpadá Ov 1.NS zrušeno
7 odpadá Ov 1.NS zrušeno
Mann Jiří
4 navíc Aj 2.NS 243 za odpadlou
Martinec Miroslav
2 odpadá Ez 4.ME zrušeno
Mazák Vladimír
1 navíc Ov 1.NS
2 navíc Ov 1.NS
3 navíc Ov 1.NS
4 navíc Ov 1.NS
6 navíc Ov 1.NS
7 navíc Ov 1.NS
Minář Jan
1 navíc Em 2.ME (Em2) 202 za odpadlou
2 navíc Em 2.ME (Em2) 202 za odpadlou
Minářová Dana
4 odpadá Zdr 4.KM zrušeno
Podolánová Jana
1 přesun << Pom 2.KN 315 z 6. hod
6 přesun >> Pom 2.KN na 1. hod
Richterová Tučková Renata
2 odpadá Ko 4.KM zrušeno
3 odpadá Ko 4.KM zrušeno
6 odpadá Ma 4.KM zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.NS
1 Ov navíc Mz
1 Ov odpadá (Kj)
2 Ov navíc Mz
2 Ov odpadá (Kj)
3 Ov navíc Mz
3 Ov odpadá (Kj)
4 Ov navíc Mz
4 Ov odpadá (Kj)
6 Ov navíc Mz
6 Ov odpadá (Kj)
7 Ov navíc Mz
7 Ov odpadá (Kj)
1.ME
2 Zsv 245 přesun << Fm z 6. hod
2 M odpadá (Va)
6 Zsv přesun >> na 24.5. 2. hod
1.KM
6 M odpadá (Va)
2.KN
1 Pom 315 přesun << Pj z 6. hod
1 F odpadá (Va)
6 Pom přesun >> na 24.5. 1. hod
2.ME
1 Em Em2 202 navíc Mi
1 Čt přesun >> na 21.5. 7. hod
2 Em Em2 202 navíc Mi
2 Čt přesun >> na 21.5. 8. hod
2.NS
3 On 243 navíc Fm
3 St odpadá (Vk)
4 Aj 243 navíc M
4 St odpadá (Vk)
5 T odpadá (Vk)
6 T odpadá (Vk)
4.KM
1 Aj Aj odpadá (Jj)
2 Ko odpadá (Tu)
3 Ko odpadá (Tu)
4 Zdr odpadá (Md)
5 Zsv Zsv odpadá (Fm)
6 Ma odpadá (Tu)
4.ME
1 Aj Aj odpadá (Jj)
2 Ez odpadá (Mn)
3 Mch odpadá (Kr)
4 Mch odpadá (Kr)
5 Zsv Zsv odpadá (Fm)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou