Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
v

Změny v rozvrhu Tuesday 22. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Stejskalová Martina
8 přesun >> Ek 2.KA na 23.9. 2. hod
Minářová Dana
9 přesun >> Zdr 2.KA na 23.9. 3. hod
Nakládal Čestmír
1 odpadá Ict 3.ME zrušeno
Záplatová Markéta
7 odpadá T 1.KB zrušeno
8 odpadá T 1.KB zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.KB
7 T odpadá (Zm)
8 T odpadá (Zm)
2.KA
8 Ek přesun >> na 23.9. 2. hod
9 Zdr přesun >> na 23.9. 3. hod
3.ME
1 Ict odpadá (Na)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou